Home / Voordrachten / De liefde op klompen (Doris en Doortje op partij)

De liefde op klompen (Doris en Doortje op partij)


(Geconsumeerd als jonge boer en boerin, klompen aan, enz.)

Doortje komt op
Wijze: Heereje

Neen het kan mij niet behagen,
Doris is mijn lief niet meer,
Mij door hem te laten plagen,
Dit gebeurt zoo waar niet weer.
Laatst kwam mij een heertje tegen
En die sprak: “Dag aardig kind”,
Ik werd toen confuus verlegen
En vluchtte heen gezwind.
Blozend sprak hij: “Lieve meid”, herejé, herejé
“Luister toch een kleine tijd”, herejé, herejé
En hij liep mij immer na, herejé, herejé,
Waar ik ging en waar ik sta,
Liep hij mij in liefde na.

Wijze: Daar kan geen koning wat aan doen

O neen, zoo net, zoo chique en fijn,
Kan toch mijn Doris nimmer zijn.
O neen, zoo net, zoo chique en fijn,
Kan toch mijn Doris nimmer zijn.

Doris komt op
Wijze: In Den haag ligt een dragonder

Dag mijn allerliefste Doortje,
‘k Ben zoo blij je weer te zien.

Doortje (afwerend)

Kijk wat stijve boerenslungel,
‘k wil hem nooit mijn liefde biên.

Wijze: ‘k Heb jou, ‘k heb jou

Ga, ga, ga, ga, ik heb je niet meer noodig,
Jij bent hier overbodig,
Ga uit mijn oogen, ga.

Doris

Wil je mij dan niet meer zien,
Zeg mij dan liefste bouwtje,
Wat is de schuld misschien? …

Doortje
Wijze: Toen ik op Neêrlands bergen stond

Nu, als je het dan weten wilt,
Je staat me niet meer aan.
‘k Wil met geen boer verkeeren,
Nog minder trouwen gaan,
Nu weet ik hoe de zaken staan,
Nu weet ik hoe de zaken staan.

Doris
Wijze: Sara je rok zakt af

Ha, maar ik ga niet heen,
Ik laat je niet alleen,
Zeg mij wat of er schort,
Kan ik je hulp verleên?
Ha, maar ik ga niet heen,
Ik laat je niet alleen,
Zeg mij wat of er schort,
Kan ik je hulp verleên?
Legt moeder soms te bed?
Of is het varken ziek?
Zeg Doortje, zie mij aan,
Wat ben je melancholiek.

Doortje
Wijze: De wereld is in rep en roer

Wat ik je eenmaal heb gezegd,
Is wel en zeker overlegd.

Doris

Je zult je wel bedenken.

Doortje

O neen, zeg mij maar gauw bonjour,
Want nooit of nimmer zal ‘k een boer,
Mijn hand of hart ooit schenken,
Mijn hand of hart ooit schenken.

Doris (treurig)
Wijze: Adieu vaarwel wij moeten scheiden

Adieu vaarwel, ‘k ga naar Oost Indië varen,
En Door gewis, je ziet me nimmer weer,
’s Nachts in je slaap zal steeds mijn geest verschijnen,
Zoolang je leeft, ja telkens keer op keer.

Doortje
Wijze: IJzeren man

Dan kost het geestenzien geen frats
En ‘k ga niet meer naar Bas.

Doris
Wijze: Lieve schipper vaar mij over

Doortje, Doortje, wil bedenken,
Gaat je dat niet aan ’t gemoed?

Doortje

Ga, wat je wilt doen en laten,
Mij een zorg en even goed.

Doris
Wijze: Op een zomeravond in de maand Mei

Dan ga ik, Doortje, reizen met de luchtbal hoog omhoog.

Doortje (Lachend)

Ja dat, blijf maar boven hangen in de wolkenboog.

Doris (kwaad en heftig)
Wijze: Lot is dood

Wat is dat? o jou kat,
Zie je me dan niet lijden,
En om mijn gebroken hart,
Je thans nog verblijden.

Wijze: De wereld is in rep en roer

Neen dan klim ik op de toren
En spring naar beneden,
Waar je mij dan vinden kunt
Met gebroken leden.

Doortje
Wijze: Refrein van Schilder ‘k wou

Zoo te springen noem ik dom,
Ga naar Utrecht naar den dom,
Spring daar af — en dat je,
Dadelijk dood bent — vat je.

Doris (bedroefd)
Wijze: Lindeman

Nu dag Doortje, ik ga henen,
En gij ziet mij nimmer weer,
Ga je met een heer vereenen,
Ach mijn lief wat wil je meer?

Doortje (terzijde)

Ik ben te ver gegaan met plagen,
Licht denkt hij dat ik het meen.

(luid)

Neen dat kan ik niet verdragen,
Lieve Doris ga niet heen.

(zij houdt hem tegen)

Doris (afwerend)

’t Is te laat , ’t is te laat,
Neen o Doortje, ’t is te laat.
Houd mij nu niet langer tegen,
‘k Wens je Godes beste zegen.
’t Is te laat! ’t Is te laat! Doortje, ’t is te laat!

(hij wil weggaan, doch Doortje houdt hem bij de arm vast)

Doortje
Wijze: ’n Jongmensch heeft zich opgehangen

Hoe kan jij ’t zoover drijven,
Want je weet toch wie ik bemin,
Maar wil jij volstrekt niet blijven,
Nou, dan spring ik ’t water in.

Doris (lachend)

Spring jij dan maar gauw in ’t water,
In de gracht al bij ’t kasteel,
Die is diep en zie je gaat er,
Onder en verdwijnt geheel.

Doortje (zich bedenkend)
Wijze: De parade is gedaan

Neen ‘k trouw dan liever nog met Jaap,
Je kent hem wel die booze knaap,
Met stuursch gelaat en gluipend oog,
Die zooveel meisjes reeds bedroog.
Mij liep hij ja ook achterna,
En als hij wil dan trouw ‘k hem dra,
Ja, ja, ha, ha, dan trouw ik Japie dra!

Doris (lachend)

Zoo gaat het goed, ‘k lach als je ’t doet,
Dat is juist een man zooals je hebben moet.

Wijze: Als mileiën in dienst treden

Neen die pret zal jij niet smaken,
Nimmer zal je zien mijn leed,
Om mijn droefheid je vermaken;
Zie ik maak mij nu gereed,
Ik vertrek naar verre wilde streken,
En gij ziet mij nooit weerom.
Niemand zal mij hier ontbreken,
Daar ik nimmer wederkom.
Neen nooit weerom, weerom, weerom,
Neen nooit weerom, weerom, weerom,
Je ziet mij heusch niet hier weerom.
Neen nooit weerom, weerom, weerom,
Neen nooit weerom, weerom, weerom,
Je ziet mij heusch niet hier weerom.

Wijze: In de Nes

Ga dan aan het zoutmeer wonen,
En neem een Mormoon tot man,
Die bij al zijn andere schoonen,
Jou nog wel gebruiken kan.

Doortje (droevig, en met de handen voor de oogen)
Wijze: Waar mag mijn minnaar wezen)

O God dan ben ik ras een doode,
En ‘k zie mijn Doris nimmer weer,
Moet ik gaan scheiden al van verdriet,
Maar Doris ach vergeet mij toch niet.
Moet ik gaan scheiden al van verdriet,
Maar Doris ach vergeet mij toch niet.

Doris
Wijze: In Den Haag ligt een dragonder

Als je daar dan gaat ten doode,
Waarom trouw je hier geen heer?
Ik trouw met een dame der mode,
Ik moet geen boerinne meer.
O Door, wat is het dat ik thans hoor,
O Door, wat is het dat ik thans hoor,

Doortje (angstig)
Wijze: Diender! Diender!

Doris, Doris, neen dat meen je niet!
Doris, Doris, neen dat meen je niet!
Je laat je Doortje hier niet staan,
En neemt geen ander aan.
Je laat je Doortje hier niet staan,
En neemt geen ander aan.
Doris, Doris, jij bent ook een boer
Zet jij, zet jij de klompen op de vloer.

(vleiend)

Je bent me eenig innig lief,
Je bent mijn hartedief.

Boris (verheugd)

Doortje, Doortje, verandert nou je plan?
Wil je , wil je, geen heertje meer tot man?
Ziedaar ik neem je weder an,
En wordt dan dra je man.
Ziedaar ik neem je weder an,
En wordt dan dra je man.

(zij omhelzen elkander)

Doris
Wijze: Boer wat zeg je van mijn kippen

Voor wij heengaan, lieve Doortje,
Hoort eens naar mijn raad,
Zoo’n heertje weet zoo goed zijn woordje,
Doch blijft achter met de daad.

Doortje (vroolijk)

Ja, ik wil u thans gelooven,
Ik luister gaarne naar je woord.

Doris

Dan zal men nooit je hartje rooven,
Geloof mij, soort hoort steeds bij soort.

Doortje
Wijze: Nicola

Ja de liefde op klompen,
Is zeker en gewis,
Zoo waar en trouw als dat ze
Ook wel op schoenen is.
Het komt op mooie kleeren
Op ’t uiterlijk niet aan,
Maar op ’t hart van binnen
Dat voor elkaar moet slaan.

Samen

’t Staat gelijk, arm of rijk,
Groot of klein,
Recht van zin, liefde en min,
Paart aan een.
’t Staat gelijk, arm of rijk,
Groot of klein,
Recht van zin, liefde en min,
Paart aan een.

Doortje tot het publiek
Wijze: Wie z’n hoed is dat

Wat gij ook moogt beginnen,
Wat of ook is uw keus,
Blijf toch in liefde beminnen,
Steeds liefde blijft uw leus.

Doris

En mocht men u veel plagen,
Wordt nooit jaloersch ten spijt,
Gij zaagt het van ons beiden
De liefde wint altijd.

Samen

Wat of men twist, wat of men zegt,
Het hart dat meent het niet,
Het verdubbelt steeds de liefde,
Die men elkander biedt.

(gearmd af)

Bis-Couplet
Wijze: Stroop

Doortje

Wij danken u geacht publiek,
Gij roept ons weer terug.

Doris

Uw bijval klinkt ons als muziek,
Wij komen daarom vlug.

Doortje

De klompenliefde moog’ bij u,
Bij allen hier tezaam,

Samen

De grootste bijval wekken steeds,
Dan zijn wij steeds voldaan.
De grootste bijval wekken steeds,
Dan zijn wij steeds voldaan.

Het Bis-couplet is nog aardiger te zingen op de maat der klompenmarsch

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten