Home / Voordrachten / Het splaakgeblek

Het splaakgeblek

Met dank aan Riet Rademakers voor het insturen van de tekst

Goeden avond dames en helen,
ik kom mij aan U plesentelen.
Mijn maniel van spleken is min of meel bepelkt,
maal dat heb je waalschijnlijk al wel gemelkt.
Ik weld op nolmale wijze gebolen,
maal de achtste lettel van het alfabet kon ik niet holen.
En dat leel je niet zo gemakkelijk meel af
en velmoedelijk kom ik zondel lettel L in het glaf.
Toen mijn moedel mij moest lelen platen,
heeft ze bij elk woold de lettel L weggelaten.
Ik bedoel natuullijk die andele lettel,
maal dat snap je wel
Op school weld de meestel van mij geel en gloen,
omdat de andele jongens mij onwillekeulig na gingen doen.
Ze zeiden andele lettels tegen lettels in de klas
en de koetjes glazen in het malse glas.
De apothekel beleidt poedel en pil
en den eelste aplil vellool Alva zijn blil.
Toen ik latel een ambacht moest gaan lelen,
begon dat platen mij gluwelijk te velvelen.
Bij de lijwielenlepelateul welkte ik nauwelijks 10 uul,
ik splak van kamlad,voolvolk en stuul.
Bij den kluideniel van golt, lijst en klenten,
bij den bankiel van dlie plocent lente.
Ook splak ik van lepetelende bleuk
en bij den balbiel van odeul en lekkele leuk.
Toen ik het nelgens klaal kon spelen,
begon ik met tijdschliften te colpolelen.
Ik liep langs de stlaten dool stolm en kou,
met de Plins, Panolama en het lijk del vlouw.
Maal zij lachten mij uit en ik weld weggestuuld,
zodat ook dat baantje niet lang heeft geduuld.
Toen kwam het leuze idee bij mij aan,
om bij een amusement in bedlijf te gaan.
Ik tlad met mijn splaakgeblek op vool het publiek
en lachte men zich om mijn gestumpel half ziek.
Ik weet het ’t is maal goedkope gijn,
maal ik weet ook dat jullie niet wijzel zijn.
En zo velwelf ik des mensdoms gunst,
en veldien mijn broodje, dat is de kunst.
Want duizenden die goed kunnen platen,
lopen welkloos langs de stlaten.
En als ik dan latel het publiek ga velvelen,
dan ga ik gauw een nieuw geblek bij lelen.
Dan ga ik stottelen misschien wel slissen,
’t succes woldt leusachtig dat kunt U wel gissen.
En nu dames en helen ga ik veldwijnen,
misschien ziet U mij latel nog wel eens velschijnen.
Ik weet het de komieken zijn zeel in tlek,
voolal de komieken met een splaakgeblek………….

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten