SchenkenGoedkoopste uitvaartverzekering Uw energie vergelijken

aan onderstaande kunnen geen rechten ontleed worden


Schenking om de erfbelasting (heette tot 1 januari 2010 successierechten) te verkleinen
Stel u heeft een hoog bedrag als erfenis voor uw kind. Het kan dan de moeite lonen om per jaar meer uit te keren dan de belastingvrije voet (zie tabellen).

Als rekenvoorbeeld gaan we uit van een periode van 5 jaar.

Stel u heeft € 100.000.

(zie tabel bij “Schenkrecht. Wat mag ik aan mijn kinderen en kleinkinderen, enz. belastingvrij schenken“. Let wel de bedragen in de tabel veranderen jaarlijks).

1. U doet verder geen schenking aan uw kind. Bij uw overlijden betaalt uw kind belasting over deze € 100.000 minus de belastingvrije uitkering van € 5.030 (2011) (mits u dat in het jaar van overlijden nog niet geschonken heeft natuurlijk) en de vrijstelling van erfenis voor een kind van € 19.114. Het bedrag waarover vervolgens belasting geheven wordt is dan 100.000 – 5030 – 19.114 = € 75.856. Dit is voor een kind belast met 10 %, dus is een bedrag van € 7.585 verschuldigd.

2. Stel u doet een jaarlijkse uitkering van € 20.000 gedurende 5 jaar. Daarvan is € 5.030 belastingvrij. Uw kind betaalt dan 10 % belasting over het bedrag van € 20.000 minus de jaarlijkse belastingvrije voet van € 5.030. Dat is per jaar een bedrag van 10 % over € 14.970, te weten € 1.497 per jaar. In 5 jaar is dat dus een totaalbedrag van € 7.485. Na 5 jaar is de € 100.000 weggeschonken en hoeft uw kind dus verder geen belasting meer te betalen over dit bedrag. Het verschil met het voorgaande is maar € 100. Dat is niet de moeite dus om zo ingewikkeld te doen.

3. Stel u schenkt uw kind € 5.030 belastingvrij per jaar. Na 5 jaar is het bedrag van € 100.000 verminderd tot 100.000 – 25.150 = € 74.850. De belasting daarover is voor uw kind voor een bedrag van € 19.114 belastingvrij. Uw kind betaalt over het resterende bedrag, € 55.736, 10 %. Dat is dan € 5.573. Voordeel is € 2.012.

Het wordt pas aantrekkelijk als het gaat om erfenissen die de € 118.708 flink overschrijden.

Stel u heeft € 600.000.

1. U doet verder geen schenking aan uw kind. Bij uw overlijden betaalt uw kind belasting over deze € 600.000 minus de belastingvrije uitkering van € 5.030 (2011) (mits u dat in het jaar van overlijden nog niet geschonken heeft natuurlijk) en de vrijstelling van erfenis voor een kind van € 19.114. Het bedrag waarover vervolgens belasting geheven wordt is dan € 575.856. Dit is voor een kind voor de eerste € 118.708 belast met 10 %, dus is een bedrag van € 11.870 verschuldigd. Over het meerdere € 457.148 wordt 20 % geheven, dus € 91.429. Het totaal aan betaalde belasting is dus € 103.299.

2.De tweede optie is dat u uw kind ieder jaar € 118.708 schenkt. Uw kind betaalt jaarlijks 10 % over € 118.708 – € 5.030, oftewel 10 % over €113.678 = € 11.367. In 5 jaar is dat dus een totaal van € 56.835. Van het bedrag resteert na 5 jaar nog € 600.000 minus 5 x € 118.708. En dat is € 6460.  Dit valt ruim onder de vrijstelling van 19.114, dus hoeft er voor dit restant geen belasting betaald te worden. In totaal betaalt uw kind nu € 56.835. Dat is een verschil van maar liefst € 46.464.

3. Stel u schenkt uw kind € 5.030 belastingvrij per jaar. Na 5 jaar is het bedrag van € 600.000 verminderd tot € 574.850. De belasting daarover is voor uw kind voor een bedrag van € 19.114 belastingvrij. Uw kind betaalt over het resterende bedrag, € 555.736. Dit is voor een kind voor de eerste € 118.708 belast met 10 %, dus is een bedrag van € 11.870 verschuldigd. Over het meerdere € 437.028 wordt 20 % geheven, dus € 87.405. Het totaal aan betaalde belasting is dus 11.870 + 87.405 = € 89.275. Nog een verschil van € 14.024

Vormen van schenken
U kunt op allerlei manieren schenken. Dat kan in de vorm van geld, aandelen, obligaties, enz. Een ondernemer kan ook aanmerkelijk belang aandelen van zijn eigen b.v. schenken. Maar het kan ook in de vorm van bijvoorbeeld kunst en antiek.

U kunt uw kind ook geld lenen (bijvoorbeeld voor het kopen van een huis) en de aflossing/rente ieder jaar kwijtschelden. Het kind moet wel een redelijke rente aan u betalen, maar die is als hypotheekrente weer aftrekbaar van de belastingen. Het is verstandig om de lening vast te leggen bij een notaris. Een schuldbekentenis mag ook, maar die moet u dan wel laten vastleggen bij de belastingdienst.

Let op! De schenking van een huis aan kinderen om daarmee de waardevermeerdering van het huis in de loop der jaren te kunnen ontlopen (zoals dat vroeger wel gedaan werd)  gaat niet meer op. Over de waardevermeerdering wordt nu bij een erfenis gewoon belasting geheven.

Moet u aangifte doen van schenkingen?
Voor bedragen die kleiner of gelijk zijn aan de schenkingsvrijstelling hoeft geen aangifte te worden gedaan. Bij schenkingen die hoger zijn moet wel aangifte worden gedaan.

Hoe doet u aangifte?

U doet aangifte via de site van de belastingdienst.

Let op! Als blijkt dat een schenking meer waard is dan u opgeeft, dan kan de belastingdienst u een hogere aanslag opleggen.

Als de schenking belast is moet bij een schenking van ouders aan kinderen de aangifte plaatsvinden voor 1 maart van het jaar volgend op het jaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.

Als u geen aangifte hoeft te doen, is het vaak aan te raden de schenking vast te leggen. U legt alle afspraken vast in een “akte”, dat wil zeggen dat u alles op papier zet. Dit papier wordt vervolgens zowel door de schenker als de ontvanger van de schenking ondertekend. Beide partijen dienen een origineel ondertekende kopie te hebben.

Het voert te ver om hier alle mogelijkheden op te noemen. Raadpleeg een notaris of fiscalist om meer mogelijkheden te leren kennen.

Terug naar financiële pagina

 

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten