19. Adoptiebedrogspeen tekening
baby knuffel tekening
baby bed tekening wieg
speld luier tekening

Door de stijgende vraag naar adoptiekinderen in de jaren tachtig ontstaat er in ontwikkelingslanden een levendige handel in baby’s. Zo worden er ook gestolen kinderen voor veel geld ter adoptie aangeboden! In Nederland is er in de jaren 80 een grote vraag naar vooral baby’s. Geschat wordt dat er tot en met 1987 uit ongeveer 60 verschillende landen ongeveer 18.000 kinderen ter adoptie geplaatst zijn. Het belang van adoptiekinderen stond niet centraal, maar centraal stond het belang van de wensouders en zo veel mogelijk adoptiekinderen naar Nederland te halen.

Misstanden in de adoptiewereld

Verhalen over adoptiebedrog in Zembla
In het tv-programma Zembla werd in 2017-2018 in drie delen aandacht besteed aan misstanden in de adoptiewereld. In het eerste en tweede deel richtten zij zich op adopties uit Sri Lanka en tonen zij het bestaan van babyfarms aan. In deel III onderzoeken zij wat de overheid wist en weet van de illegale adopties.

Van de duizenden baby’s die in de jaren 80 vanuit Sri Lanka in Nederland zijn geadopteerd, blijken de papieren op grote schaal te zijn vervalst. Over de adopties is gelogen. De moeders die vermeld staan in de papieren zijn niet de echte, biologische moeders. Ook broers en zussen van adoptiekinderen zijn verzwegen. Voor de destijds geadopteerde kinderen, nu allemaal volwassenen, heeft dit enorme consequenties. Zo rijst de vraag of de echte moeders wel vrijwillig afstand van hun kind hebben gedaan. Naar aanleiding van deze Zembla-uitzending gaan adoptiekinderen naar Sri Lanka op zoek naar hun werkelijke wortels. Ook Zembla reist naar Sri Lanka om de adoptiepraktijken van destijds daar ter plekke te onderzoeken. Wie waren verantwoordelijk voor de vervalsingen? En wie hadden er belang bij?

sri lanka broer zus

Sri Lanka erkent dat er in de jaren 80 ‘babyfarms’ waren in het land, oftewel plekken waar vrouwen zwanger werden gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te voldoen. Dat zegt de Srilankaanse minister van Volksgezondheid in het tv-programma Zembla (2017). Ooggetuigen vertelden dat kindjes levend het ziekenhuis werden uitgedragen, terwijl vlak daarvoor tegen de moeder was gezegd dat hun kind kort na de geboorte was overleden. Die kinderen werden dan ter adoptie aangeboden. Andere pasgeborenen werden bij hun moeders weggehaald of voor een weinig geld gekocht en door valse afstandsmoeders of ‘acting mothers’ afgestaan voor adoptie. Een voormalige acting mother zei dat ze voor haar diensten 2.000 roepie (10 euro) kreeg.

Ook uit Indonesië kwamen in de jaren 80 vele baby’s naar Nederland. Daar gebeurde hetzelfde als in Sri Lanka, zoals babyfarms en vervalste gegevens. Uit Korea kwamen vanaf de jaren 70 al veel baby’s naar Nederland.

adoptie baby Korea
1971, adoptiebaby's uit Korea worden op Schiphol door hun adoptieouders opgewacht.
adoptiebaby's weeskinderen Korea
1971, weeskinderen uit Korea op Schiphol met hun adoptieouders.
adoptie Prinses Margriet
1985, Prinses Margriet opent tentoonstelling 10 jaar Bureau Landelijke Adoptie.

Begin jaren ’80 kwamen de meeste adoptiekinderen uit Colombia naar Nederland met als ‘hofleverancier’ het kindertehuis CRAN uit Bogotá. Na ruim drie decennia van interlandelijke adoptie is de groep geadopteerde uit Colombia nog altijd de grootste in Nederland. Omdat de eerste geadopteerde Colombia in de jaren ’70 in Nederland aankwamen begonnen zij zich vanaf 1988 diverse vragen te stellen zoals bijvoorbeeld, wat is mijn identiteit? Zijn er nog ‘meer’ zoals ik? Ook deelden ze ervaringen en problemen. De stichting Projecthulp Kindertehuis CRAN is een stichting voor en door de ouders van kinderen die in Nederland geadopteerd zijn vanuit het Colombiaans kindertehuis CRAN.

Advocaat Martin de Witte van SAP Advocaten stelt de Nederlandse staat aansprakelijk namens een cliënte die in 1987 vanuit Sri Lanka is geadopteerd. Volgens De Witte controleerde de Nederlandse overheid in die periode niet of de buitenlandse adopties correct verliepen. Terwijl al sinds eind jaren zestig kinderen uit het buitenland werden geadopteerd, maakte de overheid pas in 1989 wetgeving die buitenlandse adopties reguleerde. [informatie kassa 2018]

Adoptiebureaus

Stichting FLASH
Adoptiebureau Stichting FLASH, werd 1983 opgericht en in 2010 opgeheven. Het adoptiebureau werkte actief mee aan deze kinderhandel. De dossiers werden overgedragen aan FIOM. Het FIOM is een organisatie die mensen helpt bij hun zoektocht naar biologische familie. Dat geldt voor geadopteerde die op zoek zijn naar hun biologische ouders, in binnen- en buitenland, maar bijvoorbeeld ook voor donorkinderen die zoeken naar hun donor.

Stichting Kind en toekomst
Stichting Kind en Toekomst (opgericht 1980) stelde zich tot doel direct hulp te bieden aan kinderen in nood. Zij deed dit door het bemiddelen bij adoptie door personen die in Nederland woonachtig zijn, van kinderen die in hun geboorteland geen enkel uitzicht hadden op een menswaardige toekomst of in hun bestaan werden bedreigd. Stichting Kind en Toekomst stopte per 1 oktober 2020 met haar activiteiten als adoptiebemiddelaar. Het bestuur constateerde dat de inzet van de Stichting steeds minder noodzakelijk was en besloot om geen nieuwe verlenging van de vergunning meer aan te vragen op het moment dat de vergunning verliep, op 1 oktober 2020.

Onderzoek

René Hoksbergen
Adoptie is voor René Hoksbergen een essentieel werkterrein geweest. In de jaren ’70, toen Hoksbergen bij de universiteit werkte, werd er geen onderzoek gedaan naar adoptie. Hierdoor besloot de professor onderzoeken naar dit onderwerp te verrichten. Van zijn vakgroep pedagogiek aan de Universiteit Utrecht kreeg Hoksbergen toestemming om er onderzoek naar te doen. Van 1985 tot 2000 was hij bijzonder hoogleraar adoptie – de enige ter wereld. Niet bij je biologische ouders opgroeien is en blijft een verlies vindt René Hoksbergen.

Het is moeilijk woorden te vinden die het leed uitdrukken van deze kinderen en ouders die elkaar niet kunnen vinden. Elke dag voelen ze het verlies, het gemis en het niet weten. Het is ook onvoorstelbaar dat niemand vragen stelde.

Plan Angel (DNA-onderzoek)
De zoektocht naar de oorspronkelijke ouders van geadopteerde kinderen is erg kostbaar en zou voor rekening van de Nederlandse overheid moeten komen, dat zegt emeritus-hoogleraar adoptie René Hoksbergen. “Laat de overheid DNA-onderzoek faciliteren.” [Een vandaag 7 april 2018]

Meldpunt sinds 2020

Gedwongen adopties waren er al in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ongehuwde jonge moeders werden onder druk van hun ouders en de kerk gedwongen haar kind af te staan. In de periode van 1956 tot 1984 werden zo’n 13.000 vrouwen gedwongen hun kind af te staan. Het gaat om zo’n 15.000 kinderen.

Minister Sander Dekker, van Rechtsbescherming, opende begin oktober 2019 een meldpunt voor deze kinderen die gedwongen zijn afgestaan en voor de afstandsmoeders. Afstandsmoeders zijn de vrouwen, die in die tijd hun kind afstonden. Afstandsmoeder zeggen dat zij tot adoptie gedwongen werden en dat de overheid meewerkte aan het systeem van het scheiden van baby’s en hun ongehuwde moeders. Ongehuwd een kind krijgen was in die jaren een grote zonde.

Bij het meldpunt afstand en adoptie (2020) zijn tot nu toe vijfhonderd meldingen binnengekomen. Er is nog veel onduidelijk en daarom gaf minister Dekker opdracht voor nader onderzoek waarin de meldingen worden meegenomen. Doel van het onderzoek is om de gang van zaken rondom afstandsmoeders in kaart te brengen. Volgens de minister is het belangrijk voor al die afstandsmoeders en kinderen om erkenning te krijgen voor de problemen en het leed dat hun is aangedaan. Het onderzoek naar gedwongen binnenlandse adoptie werd stopgezet omdat er fouten omtrent privacy bij het aanmeldpunt werden gemaakt. In 2022 komt er een commissie die het hele adoptiesysteem uit de jaren 1956 tot 1984 alsnog onder de loep neemt en ook de rol van de overheid bekijkt.

Via deze link naar Zembla kunt u de 3 uitzendingen ‘Adoptiebedrog’ en andere uitzendingen over adoptie bekijken.

Ilse Steel

18. Mama Cash een...
20. Bende van Nijvel

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten