De erfenis

Alma Gyselinck - 29-08-2016


Dichter(es): Onbekend

Het gedicht begint als volgt:

voor jaren knielde ik eens op moeders vroeg gedolven graf.
Ik weende want ze was me ontnomen die het leven al zijn vreugde gaf.
Waarom toch, ach…

Verder ken ik het niet meer, ik leerde het ongeveer in 1947. Wie kan mij helpen?
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
4 reacties

 1. Hartelijk dank Trees

 2. Trees Jonas-van Dijk

  Beste Karine,
  Ik ben benieuwd of je moeder het kent. Ik had een werkwoord ten onrechte gecorrigeerd:
  “…geen enkel sprankje vlood….,= van werkwoord “vlieden”, ik had er “vloot” van gemaakt, maar moet “vlood” zijn. En mijn moeder was van 1909, ze is 89 geworden.
  Veel plezier met het gedicht, groet

 3. ik ben de dochter van Alma Gyselinck en maak haar dit gedicht over. Ik ben je alleszins dankbaar voor je moeite. Karine

 4. Trees Jonas-van Dijk

  Mijn moeder is van 1908, overleden in 1998 en heeft destijds het volgende gedicht, in grote lijnen uit haar hoofd, wel 5 of 6 keer opnieuw opgeschreven, ik raak telkens ontroerd bij het lezen, mijn moeder kreeg mij als jongste met bijna 47 jaar, ik ben nu 60:

  Eene Moeder,
  Als gij nog een moeder hebt
  Zoo dankt den Heer en wees tevreden
  En heilig zij u steeds de grond
  Door haar in lief en leed te treden

  Verzorg, vereer, vertroetel haar
  ’t Is nu nog tijd, nog hebt g’een Moeder
  Maar ach misschien, in ’t kort misschien
  Dan roept de wijze Albehoeder

  Haar van U weg en gij, gij weent
  En klaagt Uw smart aan maagd en vrinden
  Maar ’t is te laat, in ’t graf alleen
  In ’t graf kunt gij haar wedervinden

  Verlustig U in haar gelaat
  aanschouw, geniet dat minnelijk wezen
  En laat haar toe hoe g’haar bemint
  Tot diep in Uwe ziel te lezen

  Wat heeft zij U steeds lief gehad
  Hoe warm heeft haar ’t hart geslagen
  Wanneer gij springend op haar schoot
  Aan haar alleen kwaamt voedsel vragen

  En staakt gij Uw poezele handjes uit
  Om daarmee moeders wang te strelen
  Dan was het een hemel in haar ziel
  Die zij met U alleen kon delen

  Nu is zij oud en stram en stijf
  Haar beste krachten zijn verdwenen
  Haar liefde, nee, oh driemaal neen
  Geen enkele sprank vloot daarvan heen

  Haar hart is even liefdevol
  Is even warm voor U gebleven
  En blijft het tot haar laatste snik
  Tot zij vertrekt naar een beter leven

  Zeg hebt ge Uwe Moeder nog
  Ga heen en zet U naast haar neder
  En wacht den dag van morgen niet
  Rijst morgen ’t daglicht voor haar weder

  Ga heen en neemt haar koude hand
  Breng die eerbiedig aan Uw lippen
  En laat ze uit liefde en dankbaarheid
  Voor haar aan hart en mond ontglippen

  Zeg hebt ge geene Moeder meer?
  Rust zij reeds in de schoot der aarde
  Ga heen en kniel, kniel op dat graf
  Dat graf van U van zoveel waard

  Daar wenend op dee’s dierbare plek
  In droevige aanschijn neergezeten
  Zeg Moeder, lieve Moeder teer
  ‘k Zal nimmer, nimmer U vergeten

  Ook ik had eens dat groot geluk
  Aan vele Uwer nog beschoren
  Ik had een minnend ouderpaar
  O God, ik ben ze bei verloren

  Op ’t kerkhof hier op deze plek
  Hier ligt ‘leven van mijn leven
  Zij gingen heen en ik o God
  Ik ben zo gans alleen gebleven

  Ik weet niet of de volgorde helemaal klopt, ook weet ik niet of u dit gedicht bedoelt.
  Met vriendelijke groet,

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten