De Kapitein en zijne moeder

Jacqueline Deckers - 14-08-2012Wie kent dit gedicht?
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
1 reactie

 1. Mijn dierbare dochter, als de haan

  Ons morgen uit den slaap zal wekken

  Laat ons alras reisvaardig staan

  Wij zullen ver zeer verre gaan

  En ’t regiment voorbij zien trekken

  Zij keren roemrijk uit den slag

  Na jaren afzijns, en uw broeder

  Dien ik door ’t lot mij onttrokken zag

  Zal ons omhelzen als hij plag

  En troosten zijne bedrukte moeder

  En ’s morgens vroeg voor zonsopstand

  Eer al ’t gevogelte nog was wakker

  Zo gingen zij door heide en zand

  De moeder aan haar dochters hand

  Twee schamele vrouwen langs den akker

  Zij gingen uren uren wijd

  De moeder stram en traag van voeten

  De dochter huppelend aan haar zijd’

  Doch beiden in hun ziel verblijd

  Met hoop die alles kan verzoeten

  Zij kwamen eindelijk aan den voet

  Eens heuvels bij den weg gelegen

  Het meisje klom er op met spoed

  Verheug u moeder, o schep moed

  ‘k Zie ginds een stofwolk opgestegen

  Zij draaide ’t hoofd al luisterend om

  Mij dunkt ik hoor… of zijn ’t de bijen

  Die dommelen op de boekweitblom

  O neen ’t is trommelen van de trom

  Daar zijn ze ons heil is te benijden

  Mijn moeder is ’t mij toegestaan

  Ik wil zijn roer en ransel dragen

  Opdat hij vrij met u mag gaan

  Nu dalen ze af tot op de baan

  Met harten die van vreugde jagen

  Daar nadert op gemeten tred

  Het regiment met trom en hoorn

  Welaan mijn kind thans wel gelet

  Laat ons door vrees nog angst ontzet

  Met blikken door de rangen boren

  Dan ach zij trokken al voorbij

  En de enige die zij niet zagen

  Van al wie wapens droeg was hij

  De moeder zeeg van smart terzij

  En ’t meisje moest de droeve schragen

  Maar moeder … zo mijn oog niet mist

  Dat kruis van eer, die blote degen

  Die ginds de rangen deelt en splitst

  De kapitein … o God hij is ’t

  Hij ziet erkent ons, vliegt ons tegen

  En op der vrouwen schel geroep

  Van dierbare zoon en dierbare broeder

  Zijn duizend ogen uit den troep

  Gevestigd op een schone groep

  De kapitein en zijne moeder

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten