gedicht de trom

Heinz Schiffelers - 11-11-2015dialectgedicht uit Kerkrade: de trom dat is een instrument…
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
4 reacties

 1. Misschien een leuk sinterklaascadeautje!

  ’t SJUNSTE VA … KIRCHROA, deel 1
  De eerste CD in deze serie bracht de Stichting Parkstad Live in samenwerking met Marlstone Music BV uit. Twee geliefde Kerkradenaren vertellen daarop elk een geschiedenis waarvoor u even moet gaan zitten, omdat de tranen u over de wangen zullen rollen.
  De veel te vroeg overleden Hens van de Weijer vertelt een komisch verhaal over een begrafenis en vervolgens heeft Frans Haselier het over een kindercommunie voor grote mensen.
  Daarnaast kunt u ook nog genieten van Frans’ zijn voordracht “De trom”. Geschiedenissen vol humor, die niet in het Nederlands te vertalen is.
  De in kleine oplage gemaakte CD was dermate succesvol dat een tweede persing werd gerealiseerd.

  ’t SJUNSTE VA … KIRCHROA, deel 2
  Het was onvermijdelijk dat ook deel 2 in deze serie werd geproduceerd. Wederom vertellen Hens van de Wijer en Frans Haselier elk een onvergetelijk verhaal in onvervalst “Kirchröadsj plat”. Hens heeft het met u over een bijzondere uitnodiging die hij kreeg van de begrafenisondernemer. Frans vertelt u daarentegen alle ins en outs over het telefoneren met de woningvereniging. Daarnaast hoort u een derde bekende Kerkradenaar zijn verhaal doen en wel Fer Kousen. Hij vertolkt in dit verhaal de rol van “der veuldokter”. Kortom, humor van de bovenste plank.

  ’t SJUNSTE VA … KIRCHROA, deel 3
  Ook voor deel 3 zijn we er weer in geslaagd om een drietal kostelijke Kerkraadse verhalen voor u bij elkaar te zetten op een CD, waaronder één opname van héél lang geleden, een kostbaar, onvervalst stukje Kerkraads cultureel erfgoed.
  Voor u wordt voor een aantal onvergetelijke verhalen gezorgd door Sjwats Wies, Frans Haselier en Wiel Vinken.
  Sjwats Wies brengt daarbij alles wat er zoals in een circus vekreerd kan gaan onder uw aandacht. Frans Haselier neemt u mee naar de markt, waar alles goedkoper is en Wiel Vinken doet zijn verhaal als ware hij een schooljongen en wat hem daarbij zoals overkomt.
  Kortom: smullen weer van onvervalste KKK (Kerkraadse Kulturele Kolder).

  ’t SJUNSTE VA … PARKSJTAD, deel 4
  Na drie Cd’s met enkel verhalen in het Kerkraads dialect breiden we de serie uit met, naast toch weer een Kerkraadse inbreng, andere dialecten uit de Parkstad.
  Uit Kerkrade hoort u andermaal de meesterlijke Fer Kousen als “ut kuiduppe va de mama”. Hub Stassen uit Voerendaal brengt u zijn kampioensbuut “D’r Chirurg”, terwijl de uit Brunssum afkomstige Rudi Videc u een wetenschappelijke verhandeling voorschotelt over het fenomeen “vrouw”.

  Ook kunt u de Cd’s rechtstreeks bestellen bij de Stichting Parkstad Live. U kunt dit doen via een mailberichtje aan de Stichting. De prijs voor elk deel bedraagt € 11,-. Bij verzending van één bestelde CD komt daar een bedrag van € 2,50 aan administratie- en verzendkosten bij. Bij twee Cd’s, bedragen deze kosten € 3,10 en bij drie of vier Cd’s gelijktijdig bedragen de kosten € 4,35.

  Daarvoor krijgt u de Cd(‘s) netjes, middels noppenfolie tegen beschadigingen beschermd, thuisbezorgd.
  U kunt de voordracht “de Trom”ook beluisteren!

  https://www.facebook.com/210711065777665/videos/218122651703173/

 2. Beste Heins,
  De auteur van “De Trom” is Frans Haselier.
  Van hem kunt u nu enkele gegevens lezen:
  http://www.volkstoneelkerkrade.nl/site/content.php?page=34&production=21&mode=story

 3. Heinz Schiffelers

  Neen, jammer genoeg niet, het is puur Kerkraads en gaat over de tradities van het tromgebruik o.a. rouwmis, carnaval etc.

 4. Beste Heinz,
  Is het dit liedje?

  DIRKJE

  Doa kunt d’r Dirk, deë huit óp de trom,
  sjtroalend maat heë sjandaal.
  Sjeef in de moas, zoeëwie zieng sjleëg
  dat is d’r Dirk ejaal… joa!
  Doa kunt d’r Dirk, deë huit óp de trom,
  sjtroalend maat heë sjandaal.

  ’t Dirkje woar ’t mensje mit
  sjpróssele en roeë hoar.
  Heë sjloog al óp e trömsje,
  doe woar heë nog kóm e joar.
  De jroeëse lü, die vónge dat sjun,
  de kinger dansete in inne krink,
  d’r pap en de mam zunt zoeë sjtoots
  óp dat himmelsklinkend kink.

  ’t Dirkje is jewase,
  zieng welt dat woar jans ’t hoes.
  Mar wieër dan d’r sjtoeprank
  doa kank heë ziech nog nit oes
  mar óp ‘ne daag, de moezziek trók langs,
  jekluurde mensje woar jaar nit bang.
  Heë trók durch de sjtroase vroeë mit
  en zieng welt woeët vol va klank.

  De kinger óp ’t plaisje,
  die maachete ing kapel.
  ’t Dirkje sjloag d’r neëver
  heë woar flot oesjeheld.
  Weë trüestet hem: d’r pap en de mam,
  ze jole ing trom mit verkensvel.
  Doa trók heë mit durch d’r jaad,
  en heë sjloog nog ins zoeë hel.

  ’t Dirkje is noen jroeëser,
  zie trömsje hüetste nit mieë¬.
  ’n Könnik in zie jeëdsje;
  d’r boese lose’t zieë.
  Mit karnaval da pakt heë de trom,
  heë maat sjandaal, de lü in ‘ne krink;
  ze danse en sjoenkele vroeë
  rónk dat himmelsklinkend kink.

  tekst: Wim Heijmans
  muziek: Harry Brouwers
  koor en orkest
  zang: Nicole van Weert

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten