Te B een dorpje op het platteland

Els Makaay - 23-10-2019Een gedicht wat mijn Moeder voordroeg. Ik meen dat het een lang gedicht was over een dorpsraad die het water in de put inspecteert.

Daar stond sinds mensenheugenis een put met water klaar en fris
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
1 reactie

 1. Bedoelt u dit gedicht van B.V. Meurs?

  De raad in de put
  Te B een dorp op het platteland
  Waar ’t ploegen en het eggen
  Gebeuren zal naar d’ouden trant
  Zolang een kip zal leggen
  Daar lag sinds menschenheugenis
  Een put met water klaar en frisch

  Daar kwamen in de morgenstond
  Met emmers om te scheppen
  De boerendames uit het rond
  Als ooievaars die kleppen
  Ja, scheller nog was ’t klappen van
  En over Jan en alleman

  Op zekere dag was ‘t groot appel,
  En ging geducht de snater
  ’t Is om te springen uit je vel
  Om dat vermierde water
  ’t Wordt maar niet helder meer en klaar!
  De koffie bah smaakt misselijk naar

  ’t Is duizendmaal den raad gezeid
  Hij houdt ons voor het lapje
  Wij horen, zien van geen bescheid
  ’t Moet uit dat flauwe grapje
  Komt trekken we allemaal eene lijn
  En morgen zal ’t wel beter zijn

  Daar stormt het met een kwaden kop
  Naar alle groote bazen
  Men zegt de les hun duchtig op
  En dreigt de onnoozieglazen
  Zoo binnen vier en twintig uur
  Geen beter water kookt op ’t vuur

  De raad loopt saam op hooge been
  En gaat aan ’t raisoneeren
  Van tien precies tot kwart voor een
  En kan niet concludeeren
  De vraag was ook voorwaar niet klein
  Hoe wordt dat vuile water rein?

  Hoort domoore die jij allen bent
  Schreeuwt iemand als tot doven
  Bespreekt den put zijn mankement
  Daar onder niet hier boven!
  Wie mannenhaar draagt om de kin
  Die volge mij en klimme er in

  Zoo sprak een oud sergeant majoor
  Nu raadsheer secretaris
  Een ronde kerel door en door
  Die krek zegt zoo als ’t waar is
  De raad met algemeneene stem
  Maar bevend zegt, wij volgen hem!

  Fluks is de mare van ’t besluit
  Het dorpje rondgevlogen
  En alles jong en oud loopt uit
  Met open mond en oogen
  ‘Hoezee’ zo schalt het ‘leev de raad
  Leev de majoor onze advocaat!’

  De burgervaer krijgt kippenvel
  Hij liet een oogje vallen
  In ’t diepe gat van dertien el
  ’t Is niet om mee te mallen!
  Hij schuurt zijn baard, hij plooit zijn kin
  Majoor, hoe klimmen wij daar in?

  Wij doen gelijk de bijen doen
  Herneemt het dorpsorakel
  Een ieder pakke eens anders schoen
  En gij zijt de eerste schakel
  Ik zelf ga hangen aan het end
  En onderzoek het mankement

  Men klimt en ’t waagstuk komt tot stand
  Met huivring en ontzetting
  De burgevaer hangt aan den rand
  En houdt die menschenketting
  Voor een beetjen is hij wel niet bang
  Maar toch hem dunkt, hij wordt zo lang

  Mijn armen! Ai! Maak voort majoor
  Ik kan ‘parjen niet houwen
  Hei jongens, zeg. ’k moet even hoor
  Eens in mijn handen spauwen!
  Hij spouwt hij grijpt doch ’t is te laat
  Daar tuimelt klets daar ligt de raad!

  Verschrik niet vrienden
  ’t Wordt geen graf
  Want ‘k lees in de legende
  Sier met nat pak Quamen af;
  Dan, punctum satis ende
  Maar zeker is de vraag geuit;
  Majoor, hoe komen wij er uit?

X

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten