Home / Voordrachten / Varken met een paardenstaart ’t

Varken met een paardenstaart ’t

Met dank aan Corneel Koster voor het insturen van de tekst

’t Was kermis in een grote stad
Boer Bart die paard en wagen had
Bekroop de lust erheen te gaan
En sprak zijn vrouw lief Trijntje aan
“Wel hoe zou je het vinden
Als wij samen eens gingen
Naar al die kramen en tenten die er zijn
Hoe zou je dat bevallen Trijn?”
“Wel lieve beste brave Bart,
Daar spreek jij eens woorden naar mijn hart
Span jij de klepper voor de wagen
Dan ga ik gauw aan buurvrouw vragen
Of zij met ons mede rijdt”
Gewis was zij daarmee verblijd
De buurvrouw nam het voorstel aan
Om met hen naar de stad te gaan
En op die hobbel bobbel wagen
Die steeds gewoon was veel te dragen
Reed nu het drie tal blij van zinnen
Het opgeruimde stadje binnen
En bij de hotel De Witte Zwaan
Liet men het paard en wagen staan
En met een beurs vol centen
Ging men een kijkje nemen
In de kramen en tenten
Voor één dier kramen
Staat een man
Zo hart te roepen als hij kan
“Heren boeren en buitenlien
Hier is een wonderding te zien
Alom met een groot vermaak
Varken met een paardenstaart
Tien stuivers op de eerste rang
Nooit zie je het weer
Je leven lang.
Militairen en studenten
Betalen slechts vijf en veertig centen”
“Wel van mijn leven” sprak boerenbart
“Dat moet ik zien
Kost het mij ook tien maal tien
Voor Trijn, voor buurvrouw en voor mij
Ben ik voor mij wel met een daalder vrij
Een daalder is het mij wel waard
Een varken met een paardenstaart”
En eindelijk gaat het scherm omhoog
En ieder ziet met oor en oog
De man die eerst daarbuiten stond
Vertoonde het varken op de grond
Terwijl het dier zo knort en blaast
Legde hij de paardenstaart ernaast
Toen zij hij kalm en doodsbedaard
Hier is het varken
Daar de staart
“Wel van mijn leven” sprak boerenbart
“Moet ik daarvoor een daalder geven.
Dan kan ik ook wel met mijn Trien
Een ezel met een koeipoot laten zien
Gij zijt een uitgeslepen gast
De staart zit niet aan varken vast”
“Dat wist ik even goed als gij
Maar dat zei ik er ook niet bij
Maar als gij lijm hebt bij de hand
Dan wil ik het voor uw plezier
De staart wel lijmen aan het dier”
Boerenbart ging heen
En nooit één keer
Zag men boeren Bart op de kermis weer

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten